Informacja

Prudnik, 27.12.2011


INFORMACJAOśrodek Pomocy Społecznej w Prudniku informuje iż od dnia 01 stycznia 2012r., ulega zmianie forma rozliczania za posiłki przeznaczone dla dzieci oraz osób dorosłych. Rozliczenie dokonywane będzie na koniec każdego miesiąca po uprzednim dostarczeniu zestawienia osób przez instytucje wydającą posiłki.

Jednocześnie informujemy iż istnieje możliwość dostarczenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku oprogramowania do rozliczania posiłków. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. ośrodkiem.  


Przykładowa NOTA KSIĘGOWA

 
Copyright 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku.